Regeringen går vidare med förslag för att motverka svarthandel

hero-ah-fastigheter-forvaltning

Regeringen går vidare med förslag för att motverka svarthandel. För att motverka svarthandel med hyreskontrakt föreslår regeringen att det ska bli brottsligt att köpa hyreskontrakt. Dessutom ska straffen skärpas för den som säljer hyreskontrakt svart. Det är förslag som regeringen idag lägger fram i en lagrådsremiss. I december 2017 presenterade den statliga Svarthandelsutredningen, som Fastighetsägarna […]

Hur blev Stockholm så här?

hero-ah-fastigheter-forvaltning

Många har hört talas om saneringen av Klarakvarteren och den så kallade almstriden, men ett tidigare outforskat men helt avgörande perspektiv för vad som präglat Stockholms utveckling är det ekonomhistoriska. Den 23 mars arrangerade Fastighetsägarna Stockholm ett seminarium på det temat och i samband med seminariet lanserades en skrift om Norrmalmsregleringen av ekonomhistorikern Jan Jörnmark. […]

Skatterättsnämnden: Ingen moms på individuell mätning och debitering

hero-ah-fastigheter-forvaltning

El, gas eller vatten som inte ingår i hyran och debiteras efter förbrukning ska även fortsättningsvis vara momsfritt anser Skatterättsnämnden. – Det här är ett mycket välkommet beslut som visar att det inte går att bryta ut förbrukningen från hyran och momsbelägga den del av hyran som Skatteverket vill göra, säger Ulla Werkell, skattejurist på […]