Vår historia

Med 75 års erfarenhet av fastighetsförvaltning vågar vi påstå att fortfarande är en synnerligen pigg aktör, med en smått unik erfarenhet av fastigheter. Vi kombinerar värderingar, som överlevt tidens tand, med applicerad teknik där samtliga våra processer är digitaliserade och kvalitetssäkrade, vilket skapar tid för det personliga mötet.

1939

Allt tog sin början när Generalmajor Sven E. Alin och Överste Magnus Hedenlund startar bolaget.

1945

Grunden läggs genom kärleken till fastigheter och bolaget får namnet Alin & Hedenlund Fastighetsförvaltning AB

1977

Grundarna pensioneras, den nya ägaren får uppdraget att föra facklan vidare och fortsätter se till att Alin & Hedenlund FF AB är en välrenommerad aktör i Stockholms innerstad.

1991

Dagens Alin & Hedenlund FF AB tog sin form när Jack Gustafsson köpte företaget från den pensionerade föregångaren. Med den gedigna kunskap som fanns började Jack utveckla den specialiserade portfolioförvaltning vi jobbar med än idag.

2010

Johan Fernholm går in som VD och partner i Alin & Hedenlund FF AB. Med sina tidigare mångåriga studier och långa erfarenhet börjar de två sin gemensamma resa inom fastighetsutveckling.

2021

Idag står Alin & Hedenlund FF AB på sina två ben Fastighet och Förvaltning.

Efter mer än ett decennium i nuvarande form kommer passionen och kärleken för fastigheter fortfarande först. Alla sju medarbetare förvaltar och utvecklar fastigheter i hela Storstockholm och ser fram emot nya milstolpar…

Om oss i korthet

Alin & Hedenlund Fastighet | Förvaltning AB är ett familjeägt företag som startade 1945 utifrån en genuin vilja och ett stort intresse av att erbjuda goda boende- och verksamhetsmiljöer, kombinerat med sund lönsamhet för fastighetsägaren

Vi förvaltar ca 145 000 m2 fördelat på 2 700 objekt, med ett värde om ca 4 mdkr.

Vi är 8 hängivna experter med jämn fördelning mellan kvinnor och män. Genomsnittsåldern är 42 med en genomsnittlig anställningstid på 10 år.

Alin & Hedenlund

Jungfrugatan 55
114 84 Stockholm

Box 5412 
Org. 556039-0410

Kontakta oss

08-534 891 00
info@ah.se