Lokal

Här hittar du information för dig som hyr lokal i en av våra fastigheter.

Vem ansvarar för underhåll i lokalen?

Att hyra lokal skiljer sig i många delar från att hyra en bostadslägenhet. Den vanliga fördelningen avseende underhåll av en lokal är att hyresgästen svarar för det inre underhållet av ytskikt (golv, väggar och tak) samt inredning.

Även inbrottsskydd såsom skalskydd och lås faller på hyresgästens ansvar. Detta bör anpassas till verksamheten som bedrivs i lokalen. Hyresgästen bör också ha en försäkring då den är kostnadsansvarig för skador som uppstår vid inbrott, till exempel skador på fönsterrutor och entrédörrar.

Hyresvärden svarar normalt för det yttre underhållet som hör till fastigheten och dess fasta installationer (vatten, värme, ventilation, el och hissar). Men se alltid över ert avtal för att vara säkra på vad som gäller i just ert fall!

 

Lokalöverlåtelse

Som lokalhyresgäst finns det möjlighet att överlåta din verksamhet, och i samband med detta även överlåta lokalen. Förutom att hyresvärden måste godkänna den nya hyresgästen som föreslagits så kan det finnas ytterligare kriterier som måste uppfyllas. För mer information om ditt specifika fall, kontakta oss.

 

Covid-19

Det är en annorlunda tid som råder under pandemin. Detta påverkar hela samhället på ett sätt vi inte tidigare har upplevt. Har du särskilda frågor gällande din verksamhet? Ta kontakt med ansvarig förvaltare för din fastighet.

 

 

Alin & Hedenlund

Jungfrugatan 55
114 84 Stockholm

Box 5412 
Org. 556039-0410

Kontakta oss

08-534 891 00
info@ah.se