Förvaltning

AH har bibehållit sin ursprungliga filosofi – att inte idka affär med våra uppdragsgivare, i stället skapar vi lönsamhet åt dem. Vi har över decennier utvecklat vår kompetens att upphandla fastighetsrelaterade tjänster och produkter. På så vis säkerställs att varje fastighetsägare får den rätta avvägningen mellan pris, kvalitet och utförande.

Vi har den högsta kompetensen internt för förvaltningens kärnområden såsom den ekonomiska redovisning, avtal, hyror, budget och uppföljning. Den tekniska förvaltningen handlar till stor del om att förstå fastighetens många olika aspekter och hur till exempel underhållsbehov, brandskydd, säkerhet och driftsekonomi samverkar för att skapa en väl fungerande och lönsam fastighet.

Det innebär att det löpande underhållet av fastigheten, exempelvis fastighetsskötsel, städning, sophämtning eller snöskottning upphandlas externt och oberoende åt fastighetsägaren, i stället för att bredda vårt eget tjänsteutbud.

På detta vis har man kostnadseffektivitet utan att behöva samtidigt upphandla en ny förvaltare, något som är betydligt mer komplext. Våra äldsta uppdrag har i dag varat i mer än 50 år, något som talar för värdet av kontinuitet.

 

Hos oss får du en anpassad förvaltning efter just dina behov. Kanske är du erfaren fastighetsägare eller en mindre bostadsrättsförening utan förkunskap? Vi har något för alla och vill gärna veta mer om hur vi kan hjälpa dig.

För att kunna lämna en offert och analysera ert behov behöver vi veta lite mer om er. Skicka ett mail till jack@ah.se och berätta om er fastighet eller fyll i formuläret nedan. Vi kommer sedan att kontakta er och boka ett platsbesök, vi förespråkar det personliga mötet.

 

Fyll i formuläret nedan för erhållande av förfrågningsunderlag och offert, avseende förvaltning av er fastighet.

Förvaltningsformulär - SE
Alin & Hedenlund kommer att spara de personuppgifter du lämnar under den tid då du företräder kunden i kontakten med oss och angående denna offertförfrågan. Du har alltid rätt att få ett utdrag över vilka personuppgifter vi har om dig och få uppgifterna rättade vid behov eller borttagna. Då skickar du en e-post till gdpr@ah.se.

Om oss i korthet.

Alin & Hedenlund Fastighet | Förvaltning AB är ett familjeägt företag som startade 1945 utifrån en genuin vilja och ett stort intresse av att erbjuda goda boende- och verksamhetsmiljöer, kombinerat med sund lönsamhet för fastighetsägaren

Vi förvaltar ca 145 000 m2 fördelat på 2 700 objekt, med ett värde om ca 4 mdkr.

Vi är 8 hängivna experter med jämn fördelning mellan kvinnor och män. Genomsnittsåldern är 42 med en genomsnittlig anställningstid på 10 år.

Vår historia

Alin & Hedenlund

Jungfrugatan 55
114 84 Stockholm

Box 5412 
Org. 556039-0410

Kontakta oss

08-534 891 00
info@ah.se