Fastighet

AH har bibehållit vår ursprungliga filosofi – att inte idka affär med våra uppdragsgivare, i stället skapar vi lönsamhet åt dem.

I över två decennier har vi jobbat med utveckling av fastigheter. Det gjorde vi även de två decennierna före dess, men då var inte lönsamhetsfokuset lika starkt och man kallade det för om- eller tillbyggnad.

Det har alltid varit en passion och med tiden har vi också utan undantag fått våra projekt att leverera mycket god lönsamhet. Vi har också fått möjligheten att utveckla våra egna ägda projekt.

Fastighetsutveckling kräver ett stort mått av förtroende från Fastighetsägaren och oftast är våra större projekt ett samarbete med våra befintliga förvaltningskunder.

Fastighetsutveckling kan också röra sig om vanliga renoveringar och ombyggnationer, vi har hjälpt många fastighetsägare att förbättra ventilationen, byta elsystem, renovera stammar osv. Nästan alltid kan vi få lönsamhet i dessa mindre glamorösa åtgärder.

Har du en fastighet med utvecklingspotential? Där många ser problem och hinder, ser vi lösningar och vi är alltid intresserade av nya utmaningar. Skicka ett mail till Johan Fernholm för en förutsättningslös diskussion.

 

 

 

Rubrik

Om oss i korthet.
Alin & Hedenlund Fastighet | Förvaltning AB är ett familjeägt företag som startade 1945 utifrån en genuin vilja och ett stort intresse av att erbjuda goda boende- och verksamhetsmiljöer, kombinerat med sund lönsamhet för fastighetsägaren

Vi förvaltar ca 145 000 m2 fördelat på 2 700 objekt, med ett värde om ca 4 mdkr.

Vi är 8 hängivna experter med jämn fördelning mellan kvinnor och män. Genomsnittsåldern är 42 med en genomsnittlig anställningstid på 10 år.

Alin & Hedenlund

Jungfrugatan 55
114 84 Stockholm

Box 5412 
Org. 556039-0410

Kontakta oss

08-534 891 00
info@ah.se