Vår historia

Med 75 års erfarenhet av fastighetsförvaltning vågar vi påstå att fortfarande är en synnerligen pigg aktör, med en smått unik erfarenhet av fastigheter. Vi kombinerar värderingar, som överlevt tidens tand, med applicerad teknik där samtliga våra processer är digitaliserade och kvalitetssäkrade, vilket skapar tid för det personliga mötet.

1945

Allt tog sin början när Generalmajor Sven E. Alin och Överste Magnus Hedenlund startar bolaget. Grunden läggs genom kärleken till fastigheter och bolaget får namnet Alin & Hedenlund Fastighetsförvaltning AB

1971

Grundarna pensioneras, den nya ägaren Carl-Axel Rosenqvist får uppdraget att föra facklan vidare och fortsätter se till att Alin & Hedenlund FF AB är en välrenommerad aktör i Stockholms innerstad.

1977

Curt Lönnell tar över verksamheten, flyttar kontoret från Narvavägen 1 till Storgatan 58, med den trogna sekreteraren Pia Benk. Tillsammans får de en rad namnkunniga kunder över de kommande åren. Flertalet finns kvar i dag.

1991

Dagens Alin & Hedenlund FF tog sin form när Jack Gustafsson förvärvar bolaget från den pensionerade föregångaren. Med den gedigna kunskap som fanns började Jack utveckla den specialiserade portfolioförvaltning vi jobbar med än idag.

2010

Johan Fernholm går in som VD och partner i Alin & Hedenlund.  Johan började sin bana på AH redan under sina studier till Lantmätare på KTH i början på 2000-talet. Efter examen och några år inom bolaget, gick han till flera ledande positioner inom fastighetsbranschen. 2010 återvände han till AH och tillsammans med Jack Gustafsson, som detta år blev ordförande i bolaget, börjar de två sin gemensamma resa inom fastighetsutveckling.

2020

Idag står Alin & Hedenlund på sina två ben Fastighet och Förvaltning.

Efter mer än ett decennium i nuvarande form kommer passionen och kärleken för fastigheter fortfarande först. Vi förvaltar och utvecklar fastigheter i hela Storstockholm och ser fram emot nya milstolpar…

Läs mer om etik och god sed för fastighetsägare här.

 

Om oss i korthet.

Alin & Hedenlund Fastighet | Förvaltning AB är ett familjeägt företag som startade 1945 utifrån en genuin vilja och ett stort intresse av att erbjuda goda boende- och verksamhetsmiljöer, kombinerat med sund lönsamhet för fastighetsägaren

Vi förvaltar ca 145 000 m2 fördelat på 2 700 objekt, med ett värde om ca 4 mdkr.

Vi är 8 hängivna experter med jämn fördelning mellan kvinnor och män. Genomsnittsåldern är 42 med en genomsnittlig anställningstid på 10 år.