1945

Grunden läggs genom kärleken till fastigheter och bolaget får namnet Alin & Hedenlund Fastighetsförvaltning AB

1939

Allt tog sin början när Generalmajor Sven E. Alin och Överste Magnus Hedenlund startar bolaget.

1977

Grundarna pensioneras, den nya ägaren får uppdraget att föra facklan vidare och fortsätter se till att Alin & Hedenlund FF AB är en välrenommerad aktör i Stockholms innerstad.

1991

Dagens Alin & Hedenlund FF AB tog sin form när Jack Gustafsson köpte företaget från den pensionerade föregångaren. Med den gedigna kunskap som fanns började Jack utveckla den specialiserade portfolioförvaltning vi jobbar med än idag.

2010

Johan Fernholm går in som VD och partner i Alin & Hedenlund FF AB. Med sina tidigare mångåriga studier och långa erfarenhet börjar de två sin gemensamma resa inom fastighetsutveckling.

2010

Idag står Alin & Hedenlund FF AB på sina två ben Fastighet och Förvaltning.

Efter mer än ett decennium i nuvarande form kommer passionen och kärleken för fastigheter fortfarande först. Alla sju medarbetare förvaltar och utvecklar fastigheter i hela Storstockholm och ser fram emot nya milstolpar…