Regeringen går vidare med förslag för att motverka svarthandel

Regeringen går vidare med förslag för att motverka svarthandel. För att motverka svarthandel med hyreskontrakt föreslår regeringen att det ska bli brottsligt att köpa hyreskontrakt. Dessutom ska straffen skärpas för den som säljer hyreskontrakt svart. Det är förslag som regeringen idag lägger fram i en lagrådsremiss.
I december 2017 presenterade den statliga Svarthandelsutredningen, som Fastighetsägarna varit representerade i, sina förslag för att motverka svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning med hyreskontrakt. Utredningen föreslog bland annat att det inte bara ska vara straffbart att sälja hyreskontrakt utan även att köpa ett hyreskontrakt svart. I utredningen föreslogs också en skärpning av straffen för den som säljer hyreskontrakt och skärpta regler mot svartuthyrning, det vill säga att utan tillstånd hyra ut sin lägenhet i andra hand till en oskäligt hög hyra. Regeringen väljer nu att gå vidare med förslagen.

– Fastighetsägarna står bakom utredningens förslag för att minska svarthandeln med hyreskontrakt och den olovliga andrahandsuthyrningen. Förhoppningsvis kan förslagen leda till att fler förstahandskontrakt kan förmedlas till personer som står i bostadskö, och därigenom bidra till en rättvisare och tryggare hyresmarknad, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige och fortsätter:

– Men för att förslagen ska bli effektiva krävs att beviskraven inte blir orimligt betungande för hyresvärdarna samt att polisen och andra myndigheter får tillräckliga resurser att utreda och lagföra brottsligheten på hyresbostadsmarknaden.

www.fastighetsagarna.se 31 augusti 2018

Alin & Hedenlund

Jungfrugatan 55
114 84 Stockholm

Box 5412 
Org. 556039-0410

Kontakta oss

08-534 891 00
info@ah.se