Skatterättsnämnden: Ingen moms på individuell mätning och debitering

El, gas eller vatten som inte ingår i hyran och debiteras efter förbrukning ska även fortsättningsvis vara momsfritt anser Skatterättsnämnden. – Det här är ett mycket välkommet beslut som visar att det inte går att bryta ut förbrukningen från hyran och momsbelägga den del av hyran som Skatteverket vill göra, säger Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna.
Det är Fastighetsägarna som tillsammans med SABO, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och HSB ligger bakom ansökan till Skatterättsnämnden om att utreda om individuell mätning och debitering (IMD) av el och vatten ska vara momsfritt eller momspliktigt. Detta efter att Skatteverket i ett ställningstagande 2018 ansåg att hyresvärdar ska lägga moms på el-, gas- eller vattenförbrukning om förbrukningen inte ingår i hyran och debiteras separat.

– Hyreslagstiftningen säger att även om el, gas och vatten debiteras efter förbrukning är det en del av hyran. Det går därför inte att bryta ut förbrukningen från hyran och momsbelägga den del av hyran, säger Ulla Werkell, och får nu alltså medhåll av Skatterättsnämnden.

Skatterättsnämnden anser att el och vatten är en nödvändighet för att kunna använda lägenheten som bostad och ska betraktas som en helhet, även om individuell mätning och debitering av vatten och el görs. Därför ska IMD även fortsättningsvis vara undantagna från moms anser Skatterättsnämnden.

– Det är glädjande att se att Skatterättsnämnden instämmer i vår bedömning av gällande rätt, säger Ulla Werkell.

Det är i dagsläget oklart om Skatteverket väljer att överklaga Skatterättsnämndens beslut.

– Beslutet är en stor lättnad för de hyresvärdar som debiterar el och vatten efter faktisk förbrukning. Om beslutet står sig innebär det att varken hyresgästerna eller hyresvärdar behöver oroa sig för att de ska betala moms för el och vatten, säger Ulla Werkell.

Fastighetsägarna den 4 mars 2019

Alin & Hedenlund

Jungfrugatan 55
114 84 Stockholm

Box 5412 
Org. 556039-0410

Kontakta oss

08-534 891 00
info@ah.se