Hur blev Stockholm så här?

Många har hört talas om saneringen av Klarakvarteren och den så kallade almstriden, men ett tidigare outforskat men helt avgörande perspektiv för vad som präglat Stockholms utveckling är det ekonomhistoriska. Den 23 mars arrangerade Fastighetsägarna Stockholm ett seminarium på det temat och i samband med seminariet lanserades en skrift om Norrmalmsregleringen av ekonomhistorikern Jan Jörnmark.

I den nya skriften bjuder Jan Jörnmark på många intressanta och relevanta insikter om vad som hände när det begav sig, baserat på bland annat tillgång till Yngve Larssons och Hjalmar Mehrs arkiv. Skriften ger läsaren en djupare förståelse kring de ekonomiska drivkrafterna bakom varför Stockholm idag ser ut som det gör.

Nu finns skriften om Norrmalmsregleringen att ladda ner
I skriften får läsaren inblick i vad som faktiskt skedde i Stockholm under åren från slutet av 50-talet och under 60- och 70-talet. Många frågeställningar är desamma då som nu och det finns lärdomar att dra av den tidens tillkortakommanden vad gäller försök att styra såväl befolkning som kontors- och handelsallokering genom stadsplanering. Vi får också ta del av unika kartor över hur Stockholms befolkningsmässiga tyngdpunkt förskjutits under perioden 1935-2015 och det framgår med tydlighet hur utvecklingen präglats av till exempel hyresreglering och avreglering av det ägda boendet.

Du kan ladda ner skriften Norrmalmsregleringen av Jan Jörnmark (tangent förlag 2018) här. 

Källa: fastighetsagarna.se och Jan Jörnmark

Alin & Hedenlund

Jungfrugatan 55
114 84 Stockholm

Box 5412 
Org. 556039-0410

Kontakta oss

08-534 891 00
info@ah.se