Stadsmissionen föreslår nationell strategi mot hemlöshet

Marika Markovits

I samband med rapporten Hemlös 2020 presenterar Sveriges stadsmissioner en strategi mot hemlöshet som de hoppas ska få politiskt gehör. Till skillnad från tidigare är årets hemlösrapport från Sveriges Stadsmissioner inte bara en nulägesbeskrivning. I sin rapport Hemlös 2020 presenterar organisationen sitt förslag på en ny nationell strategi mot hemlöshet. Någon nationell strategi har Sverige […]