Varför vi stöder?

Alin & Hedenlund har under de senaste 20 åren arbetat aktivt med att dra vårt strå till stacken.
Vi har under det senast decenniet till större del stöttat Läkare utan gränser, som liksom vi tror på icke-politiskt baserade beslut om hjälp. Vi har också givit bidrag till Stadsmission m.fl. men upplever i dag, att även om vi har många problem inom landets gränser, så är vi ändå oerhört lyckligt lottade.

Vår åsikt är att, sett till krona-för-krona när det gäller att minska mänsklig lidande, så gör våra bidrag störst nytta utanför Sverige.

Det betyder att vi ett normalt år bidrar med ca 5 % av vår årsomsättning, till människor med stora hjälpbehov på grund av konflikter eller klimat.

Under 2022 har opolitisk grund för att hjälpa sats på prov, genom Rysslands invasion av Ukrania. Vi behöver lyckligtvis inte vara lika återhållsamma som LUG – läs mer på lakareutangranser.se/vad-vi-gor/har-arbetar-vi/ukraina – utan kan reservationslöst ställa oss bakom åsikten att Ryssland agerar som en terroriststat och bör behandlas därefter.

FN organ av skilda slag har ofta en hög administrativ kostnad innan det omsätts till reell hjälp för de stödet riktar sig till. UNHCR behöver 15% som går till administration och innovation, 85% går till nödhjälp som mat, filtar och tält till människor på flykt.
Läs mer på www.sverigeforunhcr.se/ukraina

Dessutom måste stödet vara adekvat och levererat på sådant vis att det gör maximal nytta. Vår enkla bedömning är att i fallet med Ukraina har UNHCR lyckats väldigt väl under omständigheterna och vi har därför bestämt att bli ”key-partner” under 2023.

Varför vi berättar om det här, är för att vi tycker oss bevisat för oss själva att, över tid, väldigt små företag kan hjälpa till i världen om man förstår att det kommer med en minskning av marginalerna.
Men så länge vi anställda delar vision och företagets ägare ser värdet, så är det absolut värt det.

Alin & Hedenlund

Jungfrugatan 55
114 84 Stockholm

Box 5412 
Org. 556039-0410

Kontakta oss

08-534 891 00
info@ah.se