AH bidrar genom UNICEF med stöd till barnen i Ukraina.

AH har bidragit med 50 000 kr till UNICEF.

– Det känns extremt angeläget att bidra med stöd genom UNICEF för att lindra det oerhörda lidande som kriget i Ukraina ger upphov till. Att vår bransch har kraftsamlat sina resurser, beror till del på att Akelius Foundation med stor generositet, dubblar stödet av allt som skänks till Ukraina genom UNHCR och UNICEF under mars månad 2022.

 Johan Fernholm, VD AH

 

Alin & Hedenlund

Jungfrugatan 55
114 84 Stockholm

Box 5412 
Org. 556039-0410

Kontakta oss

08-534 891 00
info@ah.se