I över två decennier har vi jobbat med utveckling av fastigheter. Det gjorde vi även de två decennierna före dess, men då var inte lönsamhetsfokuset lika starkt och man kallade det för om- eller tillbyggnad.

Det har alltid varit en passion och med tiden har vi också utan undantag fått våra projekt att leverera mycket god lönsamhet. Vi har också fått möjligheten att utveckla våra egna ägda projekt.

Fastighetsutveckling kräver ett stort mått av förtroende från Fastighetsägaren och oftast är våra större projekt ett samarbete med våra befintliga förvaltningskunder.

Fastighetsutveckling kan också röra sig om vanliga renoveringar och ombyggnationer, vi har hjälpt många fastighetsägare att förbättra ventilationen, byta elsystem, renovera stammar osv. Nästan alltid kan vi få lönsamhet i dessa mindre glamorösa åtgärder.

Har du en fastighet med utvecklingspotential? Där många ser problem och hinder, ser vi lösningar och vi är alltid intresserade av nya utmaningar. Skicka ett mail till Johan Fernholm för en förutsättningslös diskussion.