Rätt måste vara rätt om hyresrätten

Det är bra att det nu förs en debatt om hyresrättens viktiga roll för en väl fungerande bostadsmarknad. Men det är dags att avliva en rad myter som utan granskning florerar i medierna. Sveriges privata fastighetsägare tar ett stort ansvar för att värna både hyresgästerna och fastighetsbeståndet – helt i linje med våra etiska regler och enligt det regelverk som våra politiker har bestämt. Allt annat är, som man säger, fake news.

Gällande filmen ”Push” i SVT. Den är gjord av filmaren Fredrik Gertten och har en välgjord dramaturgi. Bland annat visas hur nedgångna hyresfastigheter i storstäder som New York och London köps upp av internationella fonder för att sedan renoveras med ibland väsentligt högre hyror som följd. Effekten kan bli att hyresgäster inte har råd att bo kvar. Det talas om ”renovräkningar” och det är lätt att förstå frustrationen hos dem som måste flytta. Det hela är enligt Gertten en effekt av att ”ansiktslöst” kapital rör sig över nationsgränser i jakt på ökad avkastning och där hyresgästerna ses som medlet.

Filmen reser genom sina exempel en del viktiga frågor. Men, och detta är viktigt: Det är en debattfilm – inte en dokumentärfilm som visar en balanserad bild av verkligheten.

Vi välkomnar varmt den debatt som nu förs om den svenska hyresrätten och hur marknaden fungerar – och inte fungerar. Vi har många synpunkter på hur det skulle kunna fungera bättre, till nytta för hyresgästerna och för de som äger, utvecklar och bygger bostäder.

Men tyvärr gör filmen Push skada genom att skapa och sprida myter. Exempel från London och New York likställs utan omsvep med verkligheten i Sverige.

Detta är helt enkelt fel. Det är därför dags att bringa ordning i debatten så att den kan föras på saklig grund.

För det första är svensk lagstiftning på hyresgästens sida genom ett starkt besittningsskydd. Kanske världens starkaste.

För det andra måste man i Sverige ha tillstånd av hyresgäst eller hyresnämnd för att kunna påbörja renoveringar.

För det tredje bestäms hyrorna i Sverige inte ensidigt av hyresvärden. Det måste ske en förhandling mellan parterna, där hyresgästen oftast företräds av Hyresgästföreningen. Dessutom kan hyresgästen alltid vända sig till hyresnämnden för att pröva om hyran är skälig.

Vi företräder de flesta av Sveriges privata fastighetsägare, både stora och mindre, och har ett enkelt och tydligt mål: Svenska hyresrätter ska ha en modern standard som attraherar olika nuvarande och kommande hyresgäster och som bidrar till ett gott och blandat boende.

Det är en målsättning som vi delar med politiker och aktörer på bostadsmarknaden. Därför måste hus renoveras och det kapital som används kan komma från olika håll bland annat från pensionsfonder ägda av staten, facken eller av andra fonder. Det är bra. Stat och kommun kan inte ensamma tvingas ta hela den kostnaden.

Sveriges hyresmarknad fungerar verkligen inte perfekt. Vi för gärna en debatt om hur det kan bli bättre. Men låt oss skilja på fiktion och fakta när vi talar om svenska förhållanden. För Sverige är Push fiktion.

 

Öppet brev  från Reinhold Lennebo VD Fastighetsägarna 2020-01-15

Alin & Hedenlund

Jungfrugatan 55
114 84 Stockholm

Box 5412 
Org. 556039-0410

Kontakta oss

08-534 891 00
info@ah.se