När kan styrelsen säga nej till medlemskap?

Här kan du läsa om vilka krav en bostadsrättsförening kan ställa på nya medlemmar och på vilka grunder som föreningen kan neka någon ett medlemskap.
Vad betyder medlemskap i en bostadsrättsförening?
En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där den ursprungliga medlemmen går in med en insats. Insatsen lever vidare och ger en ägarandel i föreningen. Ägarandelen kan tas över av en ny person. Men även om en försäljning av en bostadsrättslägenhet är giltig mellan köpare och säljare så innebär inte det att den nya ägaren automatiskt får medlemskap i bostadsrättsföreningen. Beslutet om medlemskap ska alltid prövas av styrelsen.

Hur prövar styrelsen ett medlemskap?
Styrelsen kan göra en kreditupplysning där de kontrollerar om den nya ägaren har skulder. Om det finns skulder så får styrelsen bedöma om det är skäl till att neka medlemskap. Kanske är det nödvändigt att be den nya ägaren att förklara vad skulderna beror på eftersom det oftast inte går att få hela bilden genom en kreditupplysning. Om styrelsen säger nej så kan den nya ägaren begära att beslutet prövas i hyresnämnden. En annan orsak att säga nej till medlemskap kan vara att inkomsten inte är tillräckligt hög och att styrelsen inte tycker att det verkar rimligt att den nya ägaren har råd med månadsavgiften.

Finns det några andra skäl än ekonomiska för styrelsen att säga nej till medlemskap?
Om den nya ägaren inte har för avsikt att bo i lägenheten så kan det vara ett skäl till att neka medlemskap. Syftet med medlemskap i en bostadsrättsförening är boende. De flesta föreningar skriver dessutom i sina stadgar att det ska vara ett permanent boende. Om syftet inte är att bo i lägenheten finns det ingen anledning att bevilja medlemskap. En indikation på att en köpare inte har för avsikt att bo i lägenheten kan till exempel vara att en förälder köper en etta tillsammans med ett vuxet barn. Då är det troligen så att föräldern sponsrar barnets boende och inte har för avsikt att bo där själv. Enskilda föreningar kan ha olika inställningar till om det är acceptabelt med samägande mellan barn och föräldrar eller inte.

Går det att neka medlemskap av personliga skäl?
Här är tumregeln att styrelsen måste vara väldigt försiktig när de nekar någon ett medlemskap på grund av personliga skäl. Orsaken till att medlemskapet nekas måste vara kopplat direkt till boendet. Det kan handla om att en person tidigare bott i huset och misskött sig eller att personen i fråga har många obetalda avgifter i tidigare boenden. Här får styrelsen aldrig gå på rykten och det är viktigt att inte göra en subjektiv bedömning om en persons förmåga att sköta sitt boende. Är styrelsen så osäker att det är svårt att ta ett beslut så kan det vara bra att säga nej. Då har köparen möjlighet att gå till hyresnämnden vilket innebär att styrelsen kan få den objektiva bedömningen som kanske behövs. Det kan bra för styrelsen att ha gått igenom en sådan prövning om andra medlemmar i föreningen har synpunkter på en persons lämplighet.

Det är inte tillåtet för styrelsen att diskriminera någon när de ansöker om medlemskap i föreningen på grund av kön, sexuell läggning, medborgarskap, religion, etnisk härkomst eller funktionshinder.

Vad händer om ett företag ansöker om medlemskap i bostadsrättsföreningen?
När ett företag köper en bostad är det svårt att veta vem som ska bo i lägenheten och då har styrelsen alltid rätt att säga nej. Däremot kan det vara nödvändigt att företag och juridiska personer är medlemmar under en övergångsperiod. Till exempel så kan en tidigare ägare ha testamenterat lägenheten till en välgörenhetsorganisation. Då vill den välgörenhetsorganisationen förmodligen bli medlem för att slippa reavinstskatten vid försäljning av lägenheten. Enligt ett tillägg i bostadsrättslagen kan kommuner och landsting inte kan nekas medlemskap. Detta för att tillgången på så kallade sociala bostäder inom kommunen ska kunna tryggas.

www.fastighetsagarna.se 26 oktober 2018

Alin & Hedenlund

Jungfrugatan 55
114 84 Stockholm

Box 5412 
Org. 556039-0410

Kontakta oss

08-534 891 00
info@ah.se