Det hindrar unga från att flytta

Runt 30 procent av bostadsägarna vill flytta men av dessa upplever två av
tre att de inte har möjlighet. Inlåsningseffekter som reavinstskatt,
svårigheter att få banklån och nya tuffare amorteringskrav anges
som orsaker, enligt årets upplaga av Byggbarometern.

Byggbarometern

Yougov har på uppdrag av Bygma intervjuat drygt 1 000 personer som äger sitt
boende. En av frågorna handlade om eventuella flyttplaner det närmaste året.
Enligt undersökningen svarade två av tre av de som vill flytta inom det närmsta
året att de upplever sig förhindrade på grund av bostadspolitiska och
skattemässiga anledningar.

– I dag är det för billigt att bo kvar och för dyrt att flytta, vilket skapar
inlåsningseffekter. Jämför man med övriga OECD har Sverige betydligt högre
transaktionskostnader för den som flyttar. Att det får negativa konsekvenser för
rörligheten blir tydligt när så många hushåll framhåller att reavinstskatten är
det viktigaste hindret för att flytta, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert
på Sveriges Byggindustrier i en kommentar.

Inte oväntat är det unga storstadsbor i åldrarna 25–35 år och storstadsbor,
och främst stockholmare, som känner av hindren. Enligt undersökningen ska
det primärt handla om sjunkande bostadspriser och de nya, tuffare
amorteringskraven. De äldre hindras främst av reavinstskatten.

– Undersökningen visar på tydliga inlåsningseffekter på bostadsmarknaden,
framför allt i storstäderna och bland de yngre bostadsägarna. Vi kan nu även
tydligt se effekter av de nya, hårdare amorteringskraven och hur de bidrar till
en än stelare bostadsmarknad i ett läge där vi skulle behöva gå i motsatt riktning.
Det slår naturligtvis även mot bostadsbyggandet och därigenom vår egen bransch
i ett läge där vi istället skulle behöva öka byggtakten,
kommenterar Urban Johansson, vd för Bygma i Sverige.

Artikeln är skriven av:
Fastighetstidningen  Redaktionen
5 november 2018

Alin & Hedenlund

Jungfrugatan 55
114 84 Stockholm

Box 5412 
Org. 556039-0410

Kontakta oss

08-534 891 00
info@ah.se