Etik och god sed för fastighetsägare

Vårt medlemskap i Fastighetsägarna förutsätter ett seriöst och kvalitetsmedvetet fastighetsägande. Vi ansluter oss till Fastighetsägarnas syn på att förvaltning skall bedrivas i enlighet med kriterierna nedan.

  • Vi värnar om goda och förtroendefulla relationer till våra hyresgäster och bostadsrättshavare och bemöter dem därför med omsorg, respekt och hänsyn.
  • Vi uppträder alltid korrekt i det löpande förvaltningsarbetet, inte minst mot hyresgäster och bostadsrättshavare men även mot den som söker en bostad eller lokal.
  • Vi är tillgängliga för hyresgäster och bostadsrättshavare och ger dem löpande information om vad de behöver veta för användningen av bostäder, lokaler och gemensamma utrymmen.
  • Vi sköter och underhåller bostäder, lokaler och gemensamma utrymmen så att de motsvarar den service och standard som överenskommits.
  • Vi låter miljöhänsyn ingå i fastighetsförvaltningen och ger hyresgäster och bostadsrättshavare den information och de praktiska förutsättningar som krävs för att de ska kunna ta sitt miljöansvar.
  • Vi informerar i god tid berörda hyresgäster och bostadsrättshavare om planerade underhålls-, förbättrings- och ändringsåtgärder inom fastigheten och ger kunderna tillfälle att ställa frågor och lämna synpunkter på planerade åtgärder.
  • Vi ingriper mot en hyresgäst eller bostadsrättshavare som inte gör det som krävs för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.
  • Vi åtgärdar fel snarast och begränsar olägenheter vid till exempel en reparation.
  • Vi försöker att lösa eventuella problem i samförstånd och ser tvister inför myndighet som en sista utväg.
  • Vi tar avstånd från svarthandel liksom från mutor och andra otillbörliga förmåner.
Alin & Hedenlund

Jungfrugatan 55
114 84 Stockholm

Box 5412 
Org. 556039-0410

Kontakta oss

08-534 891 00
info@ah.se