6 november 2009
Fastighetsägarna mindre pessimistiska
Pessimismen bland Stockholms kommersiella fastighetsägare har minskat under det senaste kvartalet, även om både hyror och fastighetspriser väntas falla ytterligare. Det framgår av Fastighetsägarna Stockholms oktober-barometer.
En stor majoritet av fastighetsägarna räknar med att lågkonjunkturen i svensk ekonomi har bottnat. Trots det förväntas utvecklingen i den egna branschen bli tuff, med undantag för hyresbostadsmarknaden som spås vara fortsatt stabil.

Utvecklingen på den kommersiella fastighetsmarknaden är beroende av sysselsättningen, som förväntas minska ytterligare. En majoritet av fastighetsägarna räknar därför med stigande vakanser. Om ett år spås 14 procent av kontorsytan vara vakant.

Trots förväntningar om stigande vakanser, har pessimismen avseende hyresutvecklingen minskat. I juli-barometern räknade 70 procent av fastighetsägarna med att kontorshyrorna skulle vara lägre om ett år. Den andelen har nu minskat till 50 procent. Genomsnittsprognosen bland dessa fastighetsägare är att hyrorna kommer att falla med ytterligare 6 procent. Därmed skulle kontorshyrorna ha fallit med cirka 17 procent från toppen 2008.

Andelen som räknar med att priset på kontorsfastigheter ska minska under det kommande året har samtidigt minskat från 80 till 50 procent. I snitt spås priserna falla med ytterligare cirka 6 procent, vilket skulle resultera i ett prisfall på närmare 25 procent från toppen 2007.

Precis som i juli-barometern uppger fastighetsägarna att det är svårare än normalt att låna av bankerna, samt att lånemarginalerna är betydligt större än normalt. De bolag som finansierar sig med aktier upplever dock en klar förbättring.

källa: www.fastighetsagarna.se 2009-10-29

Uppdaterat 2009-11-06