HemKontaktKundserviceKlientserviceVanliga frågorOm Alin & HedenlundLogga inSökGDPR och personuppgiftsbehandling
15 oktober 2007
Slopad nedsättning av fastighetsskatt ger absurda konsekvenser!
Regeringens förslag om avveckling av den statliga fastighetsskatten är i blåsväder igen. Denna gång rör det fastighetsägarnas möjligheter till nedsättning av skatten när lägenheter och lokaler står tomma.
– Förslaget är absurt! En avveckling av nedsättningsmöjligheten ger exempelvis den effekten att om ett hyreshus brinner ned i januari 2008 tvingas fastighetsföretagen ändå betala fastighetsavgift/-skatt under hela året, säger Andreas Jarud, näringspolitisk chef Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen, GFR.
Upprördheten bland fastighetsföretagare är stor. Därför har Fastighetsägarna GFRs ordförande Lars-Erik Jansson liksom samtliga distriktsordföranden inom regionföreningen, från Kalmar i söder till Karlstad i norr, skrivit brev till finansminister Anders Borg och krävt att nuvarande nedsättningsregler behålls i den kommande propositionen.
Möjligheten till nedsättning av fastighetsskatten används ofta vid stora vakanser. Den har enligt GFR också stor betydelse när lokaler står tomma i samband med att de byggs om för att anpassas till nya hyresgästers önskemål och behov eller för att byggas om till bostäder.
Finansdepartementet försöker enligt GFR att motivera förslaget med att nuvarande system ger möjligheter till dubbel skattelättnad genom dels lägre fastighetstaxeringsvärde, dels nedsättning av fastighetsskatt.
– Det stämmer inte! Vi har pratat med flera skatteexperter som stödjer vår synpunkt att dagens regler inte medför någon dubbel skattelättnad. Den slutsatsen har även Fastighetstaxeringsutredningen, Egendomsskattekommittén och Regeringsrätten dragit vid tidigare prövningar. Det finns helt enkelt ingen grund för regeringen att avskaffa nedsättningsreglerna, säger Andreas Jarud.
Företag som i huvudsak äger och förvaltar lokaler drabbas värst om nedsättningsmöjligheten tas bort eftersom den tänkta skattesänkningen bara gäller bostäder.
– Regeringen har tidigare lovat att i princip alla skulle gynnas av förslaget. De måste ha glömt bort alla som hyr ut lokaler, säger Andreas Jarud.
Små företag utanför tillväxtorterna, med jämförelsevis låga taxeringsvärden, missgynnas i synnerhet. Dessa företag får ytterst marginella om ens några skattelättnader men får bära större delen av ett borttagande av nedsättningsmöjligheten.
– Förslaget riskerar att allvarligt bromsa all fastighetsutveckling utanför storstäderna. Därför måste nuvarande regler om nedsättning behållas i den kommande propositionen, avslutar Andreas Jarud.
Uppdaterat 2007-10-15
Utskriftsvänlig sida
Alin & Hedenlund Fastighetsförvaltning AB | Jungfrugatan 55 | Box 5412 | 114 84 Stockholm | 08-534 89100 | Org # 556039-0410
Provided by Webforum