HemKontaktKundserviceKlientserviceVanliga frågorOm Alin & HedenlundLogga inSökGDPR och personuppgiftsbehandling
5 januari 2015
Inget krav på att höja avgifter i bostadsrättsföreningar.

Inget krav på att höja avgifter i bostadsrättsföreningar

Det behöver inte bli några chockhöjningar av medlemsavgiften i bostadsrättsföreningar. Nya bokföringsregler för avskrivningar skapade oro bland bostadsrättsföreningar i våras men nu har frågan utretts och medlemmar i nya bostadsrättsföreningar kan pusta ut.

I våras kom besked från Statliga Bokföringsnämnden att bostadsrättsföreningar inte skulle använda sig av progressiva avskrivningar, som börjar med ett lägre belopp och ökar med tiden. Föreningarna skulle i stället skriva av samma belopp varje år genom linjär avskrivning. Framför allt nya och nybildade föreningar riskerade därmed att få ett minusresultat i årsredovisningen om de inte kraftigt höjde månadsavgifterna.

För om föreningen går med underskott är det styrelseledamöterna som riskerar att bli skadeståndsskyldiga. Men nu är det klarlagt att föreningarna kan gå med förlust även under en längre tid utan att styrelseledamöterna kan ställas till ansvar. Utredningen, gjord av FAR, Branschorganisationen för redovisningskonsulter, har kommit fram till att föreningarna kan visa minusresultat. Då finns det ingen anledning att höja avgifterna.

– Det finns inget förbud mot att en bostadsrättsförening går med underskott. Slutsatsen enligt FAR:s utredning är att en förening kan gå med underskott i ett eller flera år och ha en ansamlad förlust i det egna kapitalet utan att styrelseledamöterna kan ställas till ansvar för det. Men förutsättningen är att likviditeten är tillräcklig, alltså att föreningen klarar de löpande utgifterna, och att det sätts av tillräckligt med pengar för kommande underhåll. Är underskottet är så stort att föreningen riskerar att gå omkull måste styrelsen agera annars kan ledamöterna bli skadeståndsskyldiga, säger Line Zandén, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Sverige.

Däremot kan det inte stå i bostadsrättsföreningens stadgar att avgifterna ska täcka kostnaderna. Avskrivningar ingår i begreppet kostnad, så om föreningen då går med underskott genom avskrivningarna bryter de mot stadgarna.

2014-09-19  www.fastighetsagarna.se  

Uppdaterat 2015-01-15
Utskriftsvänlig sida
Alin & Hedenlund Fastighetsförvaltning AB | Jungfrugatan 55 | Box 5412 | 114 84 Stockholm | 08-534 89100 | Org # 556039-0410
Provided by Webforum