HemKontaktKundserviceKlientserviceVanliga frågorOm Alin & HedenlundLogga inSökGDPR och personuppgiftsbehandling
28 september 2011
Hyresmarknaden fungerar inte

Barbro Engman går i DI (26/9) till angrepp mot de yrkanden på hyreshöjningar som kommunala och privata hyresvärdar har gjort inför 2012. Denna gång söker hon stöd hos Anders Borg med motiveringen att hyreshöjningar hotar hela samhällsekonomin.

Barbro Engmans artikel förvånar oss. För ett och ett halvt år sedan fattade riksdagen ett beslut som väckte förhoppningar om att hyresrätten skulle få möjlighet att utvecklas till en mer attraktiv boendeform. Riksdagsbeslutet byggde på en överenskommelse mellan de tre parterna på hyresmarknaden, de kommunägda bostadsbolagen, de privata hyresvärdarna samt Hyresgästföreningen. Efter många år av motsättningar mellan hyresvärdarnas och hyresgästernas företrädare fanns det nu en gemensam bild av de problem som hyresrätten har och hur en långsiktig väg för att lösa dem skulle se ut.

De hyreshöjningar som kommunägda bolag och privata fastighetsägare föreslagit inför nästa år syftar till att skapa en bättre hyresstruktur på enskilda marknader och ligger helt i linje med vad partsöverenskommelsen innebar. De utgör samtidigt en grund för att möjliggöra de investeringar som behövs för att fler hyreslägenheter ska kunna erbjudas alla dem som köar för en bostad.

När Barbro Engman nu vädjar till Anders Borg att blanda sig i hyresförhandlingarna kan det uppfattas som att hon inte längre är intresserad av att parterna ska inleda ett arbete för att åstadkomma de nödvändiga förbättringarna av hyresmarknaden. Det vore i så fall mycket beklagligt. Barbro Engman resonerar som att hyresmarknaden fungerar väl och att hyresnivåer för olika lägenheter runt om i landet är väl balanserade. Det är en bild få känner igen sig i och lämnar oss samtidigt med några frågor.

Om man i praktiken säger nej till hyreshöjningar och möjligheter att tydligare differentiera hyror på ett sätt som bättre avspeglar skillnaderna mellan olika lägenheter, vad händer då med hyresrättens ställning som en långsiktigt attraktiv boendeform för alla i hela Sverige? Om vi parter inte genom kollektiva förhandlingar inom bruksvärdessystemet lyckas vända Sveriges hyresmarknad bort från orimliga kötider, svarthandel, bristfällig nyproduktion, uppfattningen att vissa hyresgäster subventionerar andra hyresgästers boende och andra problem som präglar dagens situation, vilket alternativ förespråkar Barbro Engman?

Anders Borg är sannolikt väl medveten om vad en bättre fungerande hyresmarknad betyder även för arbetsmarknadens effektivitet och därmed Sveriges tillväxt. Vi hoppas därför att han tar Barbro Engmans vädjan för vad den är, en del i det pågående förhandlingsspelet om nästa års hyror.

Reinhold Lennebo, vd, Fastighetsägarna Sverige

Lennart Alexandersson, vd, Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Publicerad i Dagens Industri 28/9 2011.

Uppdaterat 2012-02-13
Utskriftsvänlig sida
Alin & Hedenlund Fastighetsförvaltning AB | Jungfrugatan 55 | Box 5412 | 114 84 Stockholm | 08-534 89100 | Org # 556039-0410
Provided by Webforum