Skatterättsnämnden: Ingen moms på individuell mätning och debitering ENG