Vad kan jag få hjälp med?

Som bostadsrättsinnehavare och medlem i en bostadsrättsförening ansvarar du själv för underhållet i din lägenhet. Exakta ansvarsområden hittar du i föreningens stadgar som återfinns under Mina Sidor.

Läs noga igenom detta innan du gör en felanmälan då denna inte kommer att behandlas om ansvarsområdet i fråga är ditt.

I vissa föreningar kan man få hjälp med saker som inte ingår föreningens ansvar. Kostnaden för utförda arbeten belastar då dig som innehavare av lägenheten.

Rättigheter/skyldigheter

Som medlem i en bostadsrättsförening äger du en andel i föreningen och inte din lägenhet, utan endast rätten att bo i den. detta medför att du är skyldig att släppa in styrelsen eller entreprenörer för besiktningar och planerat underhåll så som OVK, värmeinjustering m.m.

Om du vill utföra renoveringar eller ombyggnader i lägenheten måste du anmäla detta till styrelsen och i vissa fall även söka bygglov. Det är din skyldighet att ta reda på vad som gäller i ditt fall, du kan läsa mer här.

Du är även skyldig att teckna bostadstillägg till din hemförsäkring om inte detta ingår kollektivt i föreningens fastighetsförsäkring.

En viktig del av att bo i en bostadsrättsförening är att engagera sig i föreningens utveckling. Delta därför alltid på stämmor och/eller medlemsmöten. Du kan också bidra genom att gå med i styrelsen eller valberedningen.

Överlåtelse/mäklare

När du överlåter, säljer, din bostadsrätt är det viktigt att du ger mäklaren alla dokument hen efterfrågar.

Mäklarbild tas ut av dig som bostadsrättshavare själv genom att logga in på Mina Sidor.

Under fliken ”min bostadsrätt” finnes Brf Information som innehåller det ni söker. Viktigt att också skicka med stadgar, ekonomisk plan och senaste årsredovisningen som alla återfinns under Mina Sidor.

Om du som mäklare eller ägare beställer en mäklarbild av oss tar vi ut en administrativ avgift per utförd beställning. Kostnaden debiteras ägaren av lägenheten.