HemKontaktKundserviceKlientserviceVanliga frågorOm Alin & HedenlundLogga inSökGDPR och personuppgiftsbehandling
Om Alin & Hedenlund
Vår historia
Etik & god sed på hyresmarknaden
.
Alin & Hedenlund i dag

Alin & Hedenlund har, liksom vår bransch i övrigt, genomgått stora förändringar under de senaste tio åren. Vi har strävat efter att ta till oss det bästa av de förändringarna, genom att tillföra spårbar kvalitetssäkring och att sätta dem som bor och verkar i våra fastigheter i centrum.

Samtidigt har vi värnat om våra grundläggande värderingar av kontinuitet och småskalighet, vilket sammantaget skapar en tydlig men flexibel och lärande organisation. 

Vi strävar alltid efter att arbeta klokt vilket innebär att vi tar till vara på de erfarenheter vi gjort i tidigare eller parallella uppdrag med syftet att kunna återanvända så mycket som möjligt av nedlagd tid, till förmån för både våra klienter, kunder och oss själva. Detta åstadkommer vi genom att skapa trådar som sammanbinder de olika delarna av ett skeende såväl i avgränsade projekt som i den löpande förvaltningen. Dessa trådar ger en klar bild över både projektets upprinnelse och genomförandet och ska på ett tillfredställande sätt gå att presentera externt såväl som internt.

En viktig del av vår kvalitetssäkring handlar om att det sätt som företaget betraktas av vår omgivning och vår egen personal, alltid är i samklang med våra kärnvärden.

Vårt erbjudande
Det som skiljer Alin & Hedenlund från många andra förvaltare är att vi bibehållit vår ursprungliga filosofi att aldrig växa på bekostnad av våra klienter.

Det innebär att vi ägnar oss åt ren uppdragsförvaltning vilket betyder att vi endast säljer själva förvaltningstjänsten. Alla övriga kringtjänster upphandlar vi individuellt åt varje klient i stället för att bredda vårt tjänsteutbud.

Faran med ett brett utbud är att man börjar bedriva affärer med sin uppdragsgivare i stället för åt dom.

Genom att vi stället har utvecklat vår kompetens att upphandla fastighetsrelaterade tjänster och produkter kan vi säkerställa att varje klient får den rätta avvägningen mellan pris, kvalitet och utförande.

Läs gärna vidare på Klientservice.

Alin & Hedenlund Fastighetsförvaltning AB har som huvudägare Fernholm & Gustafsson Förvaltning AB som i sin tur är ägs av familjerna Fernholm & Gustafsson. Jack Gustafsson är verksam i Alin & Hedenlund sedan 1991 och ordförande i bolaget sedan 2010. VD sedan januari 2010 är Johan Fernholm/ johan@ah.se

Uppdaterat 2018-05-30
Utskriftsvänlig sida
Alin & Hedenlund Fastighetsförvaltning AB | Jungfrugatan 55 | Box 5412 | 114 84 Stockholm | 08-534 89100 | Org # 556039-0410
Provided by Webforum