HemKontaktKundserviceKlientserviceVanliga frågorOm Alin & HedenlundLogga inSökGDPR och personuppgiftsbehandling
Om Alin & Hedenlund
Vår historia
Etik & god sed på hyresmarknaden
.
Vår verksamhet i går

Bolaget som startades 1939, fick namnet Alin & Hedenlund Fastighetsförvaltning AB 1945 och har således varit verksamt inom fastighetsförvaltning i drygt 60 år. Lika viktigt då som nu, var integriteten hos förvaltarna.

Förvaltare hade på denna tiden ofta en bakgrund som yrkesmilitärer. Dessa (män..) ansågs vara särdeles oförvitliga och pensionerades vid relativt låg ålder från aktiv tjänst, vilket gav möjlighet till en ”andra” karriär.

Detta kombinerat med vanan av att optimera resurser samt leda trupp, gjorde dem väl lämpade för att bedriva fastighetsförvaltning. Därför fick företagets grundare, Generalmajoren
Sven E. Alin (1881 - 1966) och Överste Magnus Hedenlund (1891 - 1974), snart ett antal uppdrag i innerstaden.

Efter det att grundarna pensionerade sig övertog Överstelöjtnant Nils Hertzell verksamheten tillsammans med disp. Karl Axel Rosenquist. Företaget överläts återigen 1977 till Förv. Curt Lönnell som i sin tur var verksam fram till 1991 då nuvarande ägare tillträdde. Genom att bolagets storlek ökat har idag även VD och nyckelpersoner ägarandelar.

Företaget har endast bytt ägare beroende på att föregående förvaltare pensionerat sig och betydelsen av kontinuitet är i allra högsta grad levande än i dag.

Ett bra exempel på detta är flertalet uppdrag fortfarande är kvar från ursprungsgrundarna, bland annat Samfundet De Nio's fastigheter.

Uppdaterat 2016-02-10
Utskriftsvänlig sida
Alin & Hedenlund Fastighetsförvaltning AB | Jungfrugatan 55 | Box 5412 | 114 84 Stockholm | 08-534 89100 | Org # 556039-0410
Provided by Webforum