HemKontaktKundserviceKlientserviceVanliga frågorOm Alin & HedenlundLogga inSökGDPR och personuppgiftsbehandling
9 mars 2009
Ramavtalet om 2009 års hyror i Stockholm klart!
Överenskommelsen mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen region Stockholm om ett regionalt ramavtal om hyreshöjning för 2009 är klar. Överenskommelsen innebär en rekommenderad hyreshöjning för privata hyresvärdar i Stockholm från och med den 1 juni med mellan 1,5 och 3,25 procent, beroende av fastighetens läge och hyresnivå.

Parterna enades om att utgångspunkten för de privata hyresförhandlingarna skulle vara den överenskommelse som träffats med Svenska Bostäder, då det är det största kommunägda bostadsföretaget i Stockholm och därmed har flest jämförbara fastigheter i olika delar av staden. Parterna har haft målet att det regionala ramavtalet för de privata fastighetsägarna ska på ett så rättvist sätt som möjligt spegla Svenska Bostäders överenskommelse när det gäller hyreshöjningar för läge och hyresnivå. I de fall Svenska Bostäder inte har fastigheter i vissa lägen eller med vissa hyresnivåer, har utgångspunkten varit att göra en gemensam bedömning av vad som sannolikt varit Svenska Bostäders hyreshöjning om de haft ett sådant hus.


Hyresfördelningen

Hyresfördelningen är inom intervallet 1,5 – 3,25 procent. Fördelningen ska grunda sig på likartade principer och med samma områdesindelning som parterna tidigare har tillämpat.

De hyresnivåer som anges i rekommendationen, och som avgör vilken hyreshöjning som ska tillämpas, är relativhyror för fastigheten, det vill säga den hyra som gäller för lägenheter om tre rum och kök om 77 kvadratmeter, beräknade enligt 1991 års relativtabell. Relativhyran ska beräknas på snittet i fastigheten.

Parterna är ense om att på en väl fungerande hyresmarknad så har förvaltningskvaliteten och god sed en betydande inverkan på hyresnivån. Kvalitetsaspekten kräver att det omgående tillsätts en partsgemensam arbetsgrupp med uppgift att utreda förutsättningarna för detta.

Källa: Fastighetsägarna 2009-03-09
Uppdaterat 2009-03-09
Utskriftsvänlig sida
Alin & Hedenlund Fastighetsförvaltning AB | Jungfrugatan 55 | Box 5412 | 114 84 Stockholm | 08-534 89100 | Org # 556039-0410
Provided by Webforum