HemKontaktKundserviceKlientserviceVanliga frågorOm Alin & HedenlundLogga inSökGDPR och personuppgiftsbehandling
9 april 2008
Årets hyresförhandlingar klara
Överenskommelsen mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen region Stockholm om ett regionalt ramavtal om hyreshöjning för 2008 är klar. Överenskommelsen innebär en rekommenderad hyreshöjning för privata hyresvärdar i Stockholm från och med den 1 juni med mellan 1,2 till 3,0 procent. Differentieringen följer av fastighetens läge, hustyp och hyresnivå.

De privata förhandlingarna
Parterna enades om att utgångspunkten för de privata hyresförhandlingarna skulle vara den överenskommelse som träffats med Svenska Bostäder, då det är det största kommunägda bostadsföretaget i Stockholm och därmed har flest jämförbara fastigheter i olika delar av staden. Parterna har haft målet att det regionala ramavtalet för de privata fastighetsägarna ska på ett så rättvist sätt som möjligt spegla Svenska Bostäders överenskommelse när det gäller hyreshöjningar baserat på fastighetens läge, hustyp och hyresnivå. I de fall Svenska Bostäder inte har fastigheter i vissa lägen, hustyper eller med vissa hyresnivåer har utgångspunkten varit att göra en gemensam bedömning av vad som sannolikt varit Svenska Bostäders hyreshöjning om de haft ett sådant hus.

Då många privata fastighetsägare, för att undvika en retroaktiv hyreshöjning vid överenskommelsen 2004, istället flyttade fram höjningen ett kvartal mot att de erhöll en extra höjning som ligger kvar i hyresnivån, enades parterna att även detta år förskjuta den privata höjningen med ett kvartal jämfört med Svenska Bostäder. Parterna rekommenderar därför att de privata hyrorna höjs från och med den 1 juni. Detta gäller dock endast om kompensation enligt ovan erhölls 2004. I annat fall skall hyreshöjningen normalt gälla från och med 1 mars 2008.

I Svenska Bostäders överenskommelse om höjda hyror finns också en satsning på att utveckla och stärka hyresgästinflytandet, omfattningen av underhållsinsatserna, krav på värmekomfort (minst 20º C i lägenheterna) och byggande av bredbandsnäts i lägenheterna. I rekommendationen för de privata fastigheterna finns därför en motsvarande överenskommelse om krav på värmekomfort (minst 20º C i lägenheterna) samt en skrivning om att goda kundrelationer är viktigt och kan utvecklas genom en dialog mellan fastighetsägare och hyresgäster.

De hyresnivåer som anges i rekommendationen, och som avgör vilken hyreshöjning som ska tillämpas, är relativhyror för fastigheten, det vill säga den hyra som gäller för lägenheter om tre rum och kök om 77 kvadratmeter, beräknade enligt 1991 års relativtabell.

(källa: Fastighetsagarna.se
2008-02-29 )


Uppdaterat 2008-04-09
Utskriftsvänlig sida
Alin & Hedenlund Fastighetsförvaltning AB | Jungfrugatan 55 | Box 5412 | 114 84 Stockholm | 08-534 89100 | Org # 556039-0410
Provided by Webforum