HemKontaktKundserviceKlientserviceVanliga frågorOm Alin & HedenlundLogga inSökGDPR och personuppgiftsbehandling
2 januari 2008
Fastighetsskatten ersätts av fastighetsavgift och förmögenhetsskatten slopas
Riksdagen har nu klubbat igenom besluten om att införa den föreslagna fastighetsavgiften och att förmögenhetsskatten avskaffas.

Den statliga fastighetsskatten på bostäder slopas den 1 januari 2008 och ersätts med en kommunal fastighetsavgift. För flerbostadshus uppgår avgiften till 1 200 kronor per bostadslägenhet, men högst 0,4 procent av taxeringsvärdet. Fastighetsavgiften för småhus blir 6 000 kronor per år, men högst 0,75 procent av taxeringsvärdet. Som en del i finansieringen av reformen höjs kapitalvinstskatten vid försäljning av småhus och bostadsrätter från 20 till 22 procent av vinsten. Möjligheten att skjuta upp beskattningen av kapitalvinsten genom ett så kallat uppskov kommer att kvarstå. Uppskovsbeloppet kommer dock att begränsas till 1,6 miljoner kronor. En ränta på 0,5 procent införs på uppskovsbeloppet.

För lokaler är fastighetsskatten oförändrad 1 procent av taxeringsvärdet.

Förmögenhetsskatten avskaffas från och med den 1 januari 2007. Det innebär att den förmögenhetsredovisning som skulle ha gjorts i deklarationen nästa år – och som skulle ha baserat sig på en persons förmögenhet den 31 december 2007 – inte behöver göras.

Bankernas skyldighet att lämna kontrolluppgifter om tillgångar och skulder avskaffas från och med inkomståret 2008.

Uppdaterat 2008-01-02
Utskriftsvänlig sida
Alin & Hedenlund Fastighetsförvaltning AB | Jungfrugatan 55 | Box 5412 | 114 84 Stockholm | 08-534 89100 | Org # 556039-0410
Provided by Webforum