HemKontaktKundserviceKlientserviceVanliga frågorOm Alin & HedenlundLogga inSökGDPR och personuppgiftsbehandling
9 oktober 2006
”Förpackningsindustrin låter konsument betala återvinning"
Från DN Debatt 9/10:

En ny undersökning, som tagits fram på uppdrag av fastighetsägar- och kommunorganisationer, visar att producenterna endast står för mellan 30-40 procent av den totala kostnaden för återvinningen av förpackningar och returpapper.

Resten belastar fastighetsägarna, som står för drygt 50 procent, samt kommunerna. Det visar sig också att den totala kostnaden för denna återvinning är betydligt större än man tidigare känt till. Nya uppgifter indikerar kostnader i storleksordningen 1,52 miljarder årligen, vilket är två till tre gånger mer än vad som tidigare antagits. Återvinningen av en liten del av avfallet står för de största kostnaderna.

Hushållen och de boende får dels betala en stor del av återvinningen via hyran, i genomsnitt 769 kr per lägenhet och år, och dels via kommunernas renhållningsavgifter och skatter. Man skulle kunna invända att det inte spelar någon roll om hushållen vi alla betalar för återvinningen i affären när man köper varan eller via hyran.

Men just hur betalningen sker är mycket viktig för hela tanken med producentansvaret. När det infördes för tio år sedan, var det med innebörden att kostnaderna för förbrukade varor skulle läggas på varans pris. Därmed skulle den som tillverkar varan, producenten, känna av den fulla kostnaden och anpassa sina produkter så att de blir bättre ur miljöhänsyn.

Vår undersökning visar att förpackningsindustrin endast får känna av en mindre del av den verkliga kostnaden. Då fungerar inte styrmedlet som det var tänkt.

Förlorarna är inte bara hushållen, även om det kan bli så att boende i flerfamiljshus kan komma att betala för producentansvaret på förpackningar hela tre gånger; en gång som konsument, en andra gång som hyresgäst och en tredje gång som skattebetalare. Det är illa. Men den största förloraren är i första hand miljön.

Somliga påstår att kommuner och fastighetsägarna, i utbyte mot insatser för återvinning, kunnat få lägre sophanteringskostnader. Det är möjligt, och det var just det som var syftet med producentansvaret, nämligen att flytta kostnaderna från slutanvändaren till produkten. Producenterna har nog gjort vad blivit ålagda.

Det är regelverket som brister. De flesta insamlingsmål nås, men vi vågar påstå att det till stor del är ett resultat av kommunernas och fastighetsägarnas insatser.
Hur har det då kunna bli så fel? Svaret är att lagen är otydlig och att producenterna varit utomordentligt skickliga i att rida på det positiva miljöengagemang som finns hos många fastighetsägare och i kommunerna.

För att stödja en god sak har de senare varit beredda att åta sig kostnader för att ordna med bekväm och kundanpassad återvinning. Samtidigt har det funnits ett politiskt tryck på att insamlingen ska bli mer bekväm för medborgarna.

Huvuddelen av fastighetsägarnas kostnader är just kostnader som hör ihop med fastighetsnära insamlingssystem. Alla förpackningar och tidningar som kommer ut på marknaden lämnas inte in till återvinning, en hel del slängs i stället i soppåsen.

Återvinningen borde kunna öka. Även det som inte går till materialåtervinning återvinns på annat sätt, nämligen genom energiutvinning genom förbränning och nyttiggörande av el och värme. Kostnaderna för detta belastar kommunerna och i sista hand de boende.

Vi stödjer ökad återvinning och vill aktivt bidra till att utveckla och förbättra den. Därför uppmanar vi regeringen, Naturvårdsverket och övriga politiska intressenter att snarast vidta sådana åtgärder att principen om producenternas betalningsansvar fungerar i praktiken.
Per-Åke Eriksson
Fastighetsägarna Sverige
Gun-Britt Mårtensson
HSB Riksförbund
Barbro Engman
Hyresgästföreningen Riksförbundet
Johan Ödmark
SABO
Weine Wiqvist
Svenska Renhållningsverksföreningen
Uppdaterat 2006-10-09
Utskriftsvänlig sida
Alin & Hedenlund Fastighetsförvaltning AB | Jungfrugatan 55 | Box 5412 | 114 84 Stockholm | 08-534 89100 | Org # 556039-0410
Provided by Webforum