HemKontaktKundserviceKlientserviceVanliga frågorOm Alin & HedenlundLogga inSökGDPR och personuppgiftsbehandling
27 januari 2014
Nya regler för uthyrning av bostadsrätter

Nya regler för uthyrning av bostadsrätter

2014-01-27

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss nya regler för uthyrning av bostadsrätter. Syftet är att ge bostadsrättsinnehavaren större möjligheter att hyra ut sin lägenhet i andra hand, för ett effektivare utnyttjande av bostadsbeståndet. Förslaget innebär också att bostadsrättsföreningen ges rätt att ta ut en avgift av bostadsrättsinnehavare som hyr ut sin lägenhet i andra hand.

Förslaget om ändrade regler för uthyrning presenterades av bostadsminister Stefan Attefall i en debattartikel iExpressen. Regeringen vill genom de ändringar som föreslås underlätta uthyrning genom att göra synen på bostadsrätts-havarens skäl att upplåta lägenheten mer generös.

– Idag krävs det att bostadsrättsinnehavaren har beaktansvärda skäl för att uthyrningen ska godkännas av styrelsen. Framöver ska det enbart krävas att bostadsrättsinnehavaren har skäl för att en bostadsrättsägare ska få hyra ut, säger Line Zandén, nationell bostadsrättskoordinator på Fastighetsägarna.

I likhet med nuvarande regler ska dock bostadsrätts-innehavarens skäl till uthyrningen vägas mot de befogade invändningar som en bostadsrättsföreningsstyrelse kan ha emot att bostadsrättshavaren hyr ut lägenheten. Inte heller ska alla skäl som en bostadsrättshavare anför anses vara godtagbara för att styrelsen ska vara tvungen att bevilja uthyrning. Regeringen vill även att bostadsrättsföreningen ska kunna kompenseras för det merarbete som en andrahandsuthyrning kan innebära. Detta genom att föreningen får ta ut en avgift av bostadsrättshavaren för upplåtelsen. En förutsättning för att en avgift ska få tas ut är att det i stadgarna anges att föreningen får göra det.

– Det är alltså upp till medlemmarna i varje förening att bestämma om en sådan avgift ska tas ut och hur den ska beräknas. I lagen anges ett tak för hur hög avgift som får tas ut. För ett helt år föreslås taket motsvara tio procent av prisbasbeloppet. Med anledning av de föreslagna ändringarna kommer Fastighetsägarna att revidera våra mönsterstadgar, säger Line Zandén.

De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 juli 2014. Justitiedepartementets lagrådsremiss Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter.

källa: Fastighetsägarna.se

Uppdaterat 2014-01-27
Utskriftsvänlig sida
Alin & Hedenlund Fastighetsförvaltning AB | Jungfrugatan 55 | Box 5412 | 114 84 Stockholm | 08-534 89100 | Org # 556039-0410
Provided by Webforum