HemKontaktKundserviceKlientserviceVanliga frågorOm Alin & HedenlundLogga inSökGDPR och personuppgiftsbehandling
22 augusti 2012
Bostadstaxering – avveckling eller förenkling

Betänkandet från Bostadstaxeringsutredningen klart.

Bostadstaxeringsutredningen har nu överlämnat sitt betänkande till finansministern. Utredningens uppdrag har varit att föreslå en modell för hur fastighetstaxeringen kan avvecklas respektive förenklas.

Fastighetsägarna är positiva till förslaget om avveckling av fastighetstaxeringen på bostäder. Det skulle innebära en minskad administrativ börda för fastighetsföretagen.
När det gäller uttaget av fastighetsskatt så anser Fastighetsägarna i första hand att skatten på hyresrätter ska avskaffas för att uppnå neutralitet mellan de olika upplåtelseformerna. Bostadstaxeringen har dock tyvärr inte haft mandat eller uppdrag att lägga fram ett sådant förslag. Fastighetsägarna är, med den utgångspunkten, positiva till utredningens förslag så lång det gäller principen för hur fastighetsskatten ska tas ut. En skatt baserad på boendeyta innebär att en fastighetsägare, till skillnad från vad som gäller i dag, kommer att betala samma skatt för sin fastighet oavsett hur många lägenheter den innehåller. I dag tas skatten ut per lägenhet vilket innebär att skatteuttaget för ett studentrum på 18 kvm med delat kök, är detsamma som för en lägenhet på 300 kvm.
Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas första gången vid fastighetstaxering år 2015.

Saxat från fastighetsagarna.se 2012-08-21
Uppdaterat 2012-08-22
Utskriftsvänlig sida
Alin & Hedenlund Fastighetsförvaltning AB | Jungfrugatan 55 | Box 5412 | 114 84 Stockholm | 08-534 89100 | Org # 556039-0410
Provided by Webforum