HemKontaktKundserviceKlientserviceVanliga frågorOm Alin & HedenlundLogga inSökGDPR och personuppgiftsbehandling
30 augusti 2011
Fortsatt bostadsbrist i Stockholm till år 2030 kan komma att kosta minst 250 miljarder.

Het ordväxling med Barbro Engman i Dagens Industri

Dagens Industri publicerade den 11 augusti en artikel undertecknad Christer Jansson, vdFastighetsägarna Stockholm, och Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare. I artikeln konstaterar de att bostadsbristen inte bara är ett allvarligt bekymmer för de som drabbas, utan också ett direkt hot mot den ekonomiska tillväxten. Enligt beräkningar skulle en fortsatt bostadsbrist till år 2030 kosta minst 250 miljarder bara i Stockholmsregionen.

Artikelförfattarna konstaterar vidare att både OECD och EU-kommissionen pekar ut den svenska hyreslagstiftningen som en av orsakerna till att bostadsbrist uppstår: ”De lagändringar som genomfördes i år, måste därför leda till varaktiga och påtagliga förändringar av tillämpningen av bruksvärdessystemet. Dessa har vi inte sett ännu. Och tiden börjar bli knapp.”, skriver Jansson och Rankka. Som exempel på den icke- fungerande hyresmarknaden som råder i Stockholm i dag, lyfter Jansson och Rankka fram ett verkligt exempel: kötiden på en etta på Kungsholmen är i dag 11 år.

Den 18 augusti svarar Barbro Engman, ordförande i Hyresgästföreningen, på artikeln i samma tidning. Engman hävdar bla i artikeln att ”Fastighetsägarna har till synes ett enda mål, högre hyror och att skjuta systemet med förhandlade hyror i sank”. Vidare ifrågasätter Engman huruvida kötiden på ettan på Kungsholmen är rimlig eller ej; ” Frågan är hur lång tid de anser att det ska ta att få en etta på Kungsholmen för att hyresmarknaden ska anses fungera och hur det ska gå till att frigöra den.”.

I Fastighetsägarna Stockholm och Stockholms Handelskammares svar, publicerat den 24 augusti i Dagens Industri, kan man bland annat läsa: ”När Engman i artikeln ställer frågan hur lång tid Fastighetsägarna och Handelskammaren anser att det ska ta att få en etta på Kungsholmen, så blixtbelyses de olika perspektiven: det ena utgår från att just på denna del av bostadsmarknaden ska kunderna alltid stå i kö och det som kan diskuteras är längden på kön och det andra som verkligen tror att förändringar på sikt kan leda till en fungerande marknad där hyresgästen inte behöver stå i decennielånga köer eller arrangera bräckliga fyrpartsbyten för att få en lämplig bostad.”.

Saxat från fastighetsagarna.se 2011-08-26

Uppdaterat 2011-08-30
Utskriftsvänlig sida
Alin & Hedenlund Fastighetsförvaltning AB | Jungfrugatan 55 | Box 5412 | 114 84 Stockholm | 08-534 89100 | Org # 556039-0410
Provided by Webforum